Hvem er vi?

Oslo Kristelige Studentlag (OKSL) er en underorganisasjon til Norges kristelige student- og skoleungdomslag (NKSS). Vi er en gruppe studenter som drømmer om å tjene Oslo by gjennom å aktualisere vår visjon:

"VI VIL GJØRE JESUS KJENT PÅ ALLE STUDIESTEDER I OSLO, SÅ HAN BLIR TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT."

Dette gjør vi gjennom å bygge en kultur som utruster og styrker disipler, og ved å legge til rette for utadrettet arbeid med fokus på evangelisering og brobygging. Vi ønsker å være en hjelpende hånd til menighetene i Oslo, en kanal for å dele evangeliet på steder hvor menigheter ellers ikke strekker til.

Oslo er en stor by med mange studiesteder, så foran å være en gjeng er OKSL først og fremst et nettverk av studenter. Her er det stor plass til å koble seg på, og vi vil gjerne ha med deg som deler vårt engasjement.

DSC_8753.jpg

Hvordan opererer vi?

OKSL har en utrustende kultur, og et utadrettet arbeid, og begge områdene er helt vesentlig for å nå vår visjon.

Kulturbyggende tiltak:
Undergrupper som bygger fellesskap basert på studiested eller interesseområder.
- Lagsmøter som samler og utruster studentene på tvers av studiesteder.
- Visjonsmøter kalt Draumen som hvert semester setter retning for OKSL.
- OKSL - sosial, vår Facebook-gruppe som inviterer til sosiale initiativ fra og mellom engasjerte på hverdagslig basis.

Utadrettet arbeid:
- Lagslunsj, som handler om at studenter møtes for å leve ut troen på Jesus på sitt studiested.
- Skepsisuka/Skepsisdager, hvis formål er å møte studenter på campus og gjøre en sak for kristen tro, som kan starte dialog mellom kristne og andre tro- og livssyn.

IMG_6850.jpg

Våre eiendommer

Oslo Kristelige Studentlag er velsignet med egne eiendommer. 

IMG_20180505_135727.jpg

Lagshuset (Duehaugveien 5c)

Her samles vi på ukentlig basis. Det kan være alt fra Lagsmøter, undergruppemøter og kollektivsamlinger til visjonsmøter, skepsisukeplanlegging og styremøter. Lagshuset er hvor alt av hva vi gjør begynner.

Ønsker du å booke Lagshuset? Send mail til Innevaktmester@gmail.com.

Kollektivet (Duehaugveien 5a, b og c)
Lagshuset er også et av tre hus som rommer vårt eget bokollektiv. Her bor 18 studenter som alle ønsker å leve hverdagen sammen for Jesus. Lagskollektivet er hjertet av OKSL.

For mer info og muligheten til å søke deg inn, sjekk Kollektivet!

nordmarkskapellet 1.jpg

Nordmarkskapellet

Vi er også eiere av vårt helt eget kapell i Nordmarka. Hver søndag arrangerer vi sportsgudstjenester i kapellet for turglade mennesker. Kapellet kan også bookes som leirsted, og hvert år benytter hundrevis av mennesker seg av denne muligheten.

Ønsker du å vite mer om Nordmarkskapellet eller booke det, kan du gjøre det på kapellets egen hjemmeside.