LAGSMØTE

En levende kultur
Hvor lever du ut din kristne tro? Hjemme? I menigheten? I vennegjengen? I bibelgruppa? Oslo har masse å tilby for kristne studenter, og OKSL har ingen hensikt å bringe alternativer til tilbud som allerede fungerer. Laget har alltid hatt skoler og studiesteder som sine mål, og OKSL er intet unntak. Vi tror at studenter fint kan ta del i hva de måtte ønske av ukentlige kristne aktiviteter og likevel være med å bygge opp under en levende lagskultur - En kultur vi er avhengig av for å kunne gjøre en betydelig forskjell på studiesteder i Oslo. Derfor har vi Lagsmøte.

Hva er Lagsmøte?
Lagsmøtet er et arrangement med hensikt å samle alle lagsengasjerte studenter i Oslo, på tvers av studiested, undergrupper og menighetstilhørighet. Uahvengig av om du går på en av våre undergrupper, eller bare er med på våre utadrettede arrangementer, så er Lagsmøtet for deg. Møtet finner sted i Lagskollektivet i Duehaugveien 5c én gang i måneden og på ulike ukedager, slik at så mange som mulig skal få muligheten til å få med seg møtene uten at det måtte gå ut over en hektisk studiehverdag. For å skape eierskap over Lagsmøtet og gjøre det variert, har hver av undergruppene ansvar for å arrangere hvert sitt Lagsmøte.

Hva skjer?
Møtet har tre fokusområder: Visjon, Åndelig, Sosialt.
Visjon - Lagsmøtene har alltid vår visjon i fokus. Vi vil snakke om temaer med hensikt å utruste og utfordre kristne studenter til å leve aktive kristne liv i en sekularisert studiehverdag. Denne delen av møtet består av viktig og god input fra en taler, og fortsettes med at alle samtaler om temaet fordelt i grupper basert på studiested.
Åndelig - Vi ønsker å gi Gud stor plass på møtet ved å bruke tid på lovsang og bønn sammen. Vi tror arbeidet vi gjør ikke har noe for seg hvis ikke Gud får lov å virke inn i det. Derfor setter vi av en del av møtet til å lovprise Gud og legge alt i Hans hender.
Sosialt - Til slutt spiser vi mat sammen og blir kjent med hverandre. Gode relasjoner er et helt essensielt aspekt ved å samle OKSL og skape en god lagskultur som gjør oss til lys og salt på studiestedet og i Oslo. Bygg gode kjennskap og ta de med deg inn i hverdagen, gjerne ved hjelp av vår facebook-gruppe.

Sjekk arrangementer for info om neste Lagsmøte!

LAGSMØTER HØSTEN2019:

Møtene finner sted hos Lagskollektivet i Duehaugveien 5c

Lagsmøtene finner sted på Lagshuset (Duehaugveien 5c) om ikke annen informasjon er gitt.