OKSL - Oslo Kristelige Studentlag - Veterinrhgskolen

Laget på Norges veterinærhøgskole (NVH)


Vi er en gruppe dyrepleiere og veterinærstudenter som vanligvis møtes hver tredje tirsdag kl 19.30. Vi er ca 20 medlemmer. I tillegg til de vanlige møtene, arrangerer vi i blant annet turer og lignende.

Høsten startes opp med den tradisjonelle rekefesten, hvor nye studenter får muligheten til å se hvem vi er og hva vi driver med.

Vanlige møter arrangeres hjemme hos medlemmene, da blir det kaker og sosialt samvær, og en liten andakt.

Høstsemesteret avsluttes med en grøtfest og vårsemesteret med en grillfest.

Også andre enn medlemmer i laget på NVH er selvfølgelig hjertelig velkomne!

Kontaktperson: Ann-Jorid Hansen
Copyright © OKSL 2004
Ved spørsmål om websidene, kontakt Webmaster
Administrator-sider