OKSL - Oslo Kristelige Studentlag - Styret i OKSL

Styret i OKSL

Hovedstyret (HS) i Oslo kristelige studentlag består av styreleder, nettverksansvarlig, PR- og kommunikasjonsansvarlig og en representant for hver av undergruppene. 

Send gjerne en epost til hovedstyret.

 


Copyright © OKSL 2004
Ved spørsmål om websidene, kontakt Webmaster
Administrator-sider