OKSL - Oslo Kristelige Studentlag - Bli medlem i OKSL

Bli medlem i OKSL

Under finner du skjema for å melde deg inn i OKSL og dermed NKSS som er moderorganisasjonen. Her skal du å et par gode grunner til å melde deg inn og benytte deg av skjemaet under:

  • Medlemsskapet er for øyeblikket (august 2004) 100 kroner pr år og tilfaller NKSS. For hvert medlem vi har under 26 år får Lagsbevegelsen ca. 750 kroner i tillegg fra Oslo kommune (varierer litt fra år til år). Det betyr at du som er under 26 år alene bidrar med ca 800 kroner uten at det koster deg selv mer enn 100 kroner. Bedre deal skal du lete lenge etter. En stor andel av disse 800 kronene går tilbake til oss i OKSL, og da vi ikke har særlig god økonomi betyr hvert medlemsskap veldig mye for driften.
  • Hvert år avholdes det årsmøte i OKSL og da er det kjekt å ha stemmerett. Alle, (medlemmer eller ikke), er velkomne til årsmøtene, men det er bare deg som er medlem som kan stemme, og dermed ha reell inflytelse på driften. Du tenker kanskje at det ikke er så store saker som kommer opp på disse møtene? Da vil vi minne om byggesaken vi har hatt gående de siste årene med en kostnad på noen millioner kroner.

Nå du fyller ut og sender dette skjemaet, vil det etter en stund bli sendt deg et brev og en giro i posten. Når du betaler denne, er du medlem av OKSL og NKSS. Dersom det er noe mer du lurer på, kan du sende en mail til medlem@oksl.no.

Navn: Fornavn og etternavn

Fødselsdato: f.eks. 23.11.1977

Adresse


Postnr
Poststed

Studiested:

E-mail adresse:

Telefonnummer:

Jeg vil også meldes inn på OKSL's mailingliste (Du kan når som helst melde deg av ved å sende mail til webmaster


Copyright © OKSL 2004
Ved spørsmål om websidene, kontakt Webmaster
Administrator-sider