OKSL - Oslo Kristelige Studentlag - Lagshuset - kart

Finne Lagshuset - kart

[Trykk her for utskriftvennlig versjon]
1. Administrasjonsbygningen

2. Lavblokka (med posten)

3. Frederikke (med kantina)

9.&10. Eilert Sundts hus (SV-bygget)- Sophus Aften

11. Harriet Holters hus - SV/HF-gruppa

13. Vilhelm Bjerknes' hus

14. Niels Henrik Abels hus (mattebygget)

15. Sophus Lies auditorium

27. Georg Sverdrups hus (biblioteket)

Copyright © OKSL 2004
Ved spørsmål om websidene, kontakt Webmaster
Administrator-sider