OKSL - Oslo Kristelige Studentlag - Bruk av Lagshuset

Bruk av Lagshuset

Dere er hjertelig velkommen til deres kjære lagshus. For å sikre hensiktsmessig og ordentlig bruk av huset, har vi innført en ny ordning angående utleie og bruk. Kontakt innevaktmester at gmail.com med eventuelle spørsmål.

Med vennlig hilsen

Husrådet
Copyright © OKSL 2004
Ved spørsmål om websidene, kontakt Webmaster
Administrator-sider