OKSL - Oslo Kristelige Studentlag - Kontaktpersoner

Oversikt over kontaktpersoner i OKSL

[Trykk her for utskriftvennlig versjon]

Her er en oversikt over kontaktpersonene våre. Dersom du mener noe mangler, eller bør oppdateres, send en mail til webansvarlig. Vi er helt avhengige av at gruppene selv melder fra om forandringer i forhold til disse listene!
 

De ansatte i Oslo Kristelige Studenlag,


står til din disposisjon for samtale og sjelesorg. De har også sin egen side med mer info.


Hovedstyret (også kalt HS) er studentlagets øverste organ. Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer til vårt arbeid, kan du også sende en mail til hovedstyre-mailinglista. Da sender du en mail til alle i styret på en gang. Styret består for øyeblikket av følgende medlemmer:Husrådet (også kalt HR) har overordnet ansvar for drift og vedlikehold av Lagshuset.
Det finnes mange undergrupper i OKSL og det kan være vanskelig å vite hvem man skal henvende seg til dersom man lurer på noe. Heldigvis har mange av disse gruppene en kontaktperson. Skulle du være i tvil kan du også snakke med undergruppekontakten i hovedstyret.


Nordmarkskapellet som er eid av OKSL har følgende kontaktpersoner


Lagshusets postadresse er Duehaugveien 5 C, 0851 Oslo

Savner du ditt navn på denne listen? Si fra til webansvarlig.


Copyright © OKSL 2004
Ved spørsmål om websidene, kontakt Webmaster
Administrator-sider