OKSL - Oslo Kristelige Studentlag - Hvor skjer det?

Hvor skjer det?


Lagshuset Også kalt Duehuset. Det er her det meste skjer. Les mer om Lagshuset og hvordan du finner frem her
Nordmarkskapellet Nordmarkskapellet ligger i Nordmarka og er eid av oss i OKSL. En del overnattingsturer legges dit. I tillegg er det gudstjeneste der hver søndag i hele studieåret.

Copyright © OKSL 2004
Ved spørsmål om websidene, kontakt Webmaster
Administrator-sider