OKSL - Oslo Kristelige Studentlag - Program

Program for Christian Union

Her ser du programmet vårt for dette semestret. Det kan imidlertid forekomme forandringer, så følg med på denne listen og på mailer som sendes ut på mailinglistene.


Filter:

Dato    Klokkeslett Info


Copyright © OKSL 2004
Ved spørsmål om websidene, kontakt Webmaster
Administrator-sider